تلفن پاناسونیک

تلفن پاناسونیک

ویژگی های تلفن پاناسونیک

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش خطوط ارتباطی، تلفن به مهمترین ابزار در هر مجموعه تبدیل شده است. تمامی افراد به دنبال بهترین تلفن با قابلیت های بالایی هستند که پاسخگوی نیاز های آنان باشد. برند های زیادی در زمینه ساخت تلفن و تجهیزات جانبی آن در حال  فعالیت می باشند اما در میان آنان همیشه نام یک برند، درخشنده تر از دیگر برندهای موجود بوده است.

پاناسونیک یکی از برترین برندهای معتبر در حوزه ساخت تلفن می باشد. همانطور که می دانید، تلفن انوع و دسته بندی های مختلفی دارد که نحوه کاربری هر کدام از آن ها متفاوت می باشد. بسته به نوع و کارایی هر کدام، تلفن ها رنج قیمت متفاوتی را در بر میگیرند.

تلفن های پاناسونیک به دو دسته تلفن های بی سیم و رومیزی تقسیم بندی می شود. معمولا تلفن های بی سیم مختص به کسانی می باشد که در یک مکان ثابت نیستند و به طور دائم در حال تردد در یک محیط می باشند. برعکس این قضیه مربوط به تلفن های رومیزی می باشد. این گونه از تلفن ها برای افرادی مناسب می باشد که در یک مکان ثابت هستند، همانند بازاریابان.

در زیر شما می توانید لیست تلفن های پاناسونیک را اعم از بی سیم و یا باسیم بودنشان را ببیتید.

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8551
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2713
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1312
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8611
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH260
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC422
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF322
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD222
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1612SPH
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3612
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE243
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD320
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD310
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF310
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF320
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8423
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6842
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6611CXB
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3811-3812
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7841
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG4731B-4732B
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE210-212
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6451
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE262-263
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110-112
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRD260-262
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL260-262
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9581-9582
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF350
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF380
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF382
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF352
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6591
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF340
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF372
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF342
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6622
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8521
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4741B-4742B
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5521-5522
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6523
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6881
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4221-4222-4223
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2521-2522
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2521-2522
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8162ALB
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7861-7862-7863
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7851
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8061EB
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4772
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6521
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9311
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6531-6532
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9381-9382
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7643-7644
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7642
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7872
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC220-222
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC210
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB210
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD210-212
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD220-222-223
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRS120
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW130
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW120
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRD262
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE232
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9382
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7873
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH262
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9322
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9321
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4771
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9391
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7742
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7741
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6672
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9472
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9471
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW110
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9542
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9541
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE242
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE240
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX110
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX150
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX120
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6458BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3611BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1311
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2361JXB
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6461
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3722
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2721
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6511
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3411BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5771BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3821JX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2511
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611SPH
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3822JX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8021
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2512
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6811
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9392T
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3531BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6841
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4742
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3712
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3662JX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2360JXS
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9331BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3532
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9341BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6671
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8280
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9385BX
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5776
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6561
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3600
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3661

تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TSC62
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS208
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS4200
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7703X
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TSC11MX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS580MX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS560MX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS500MX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS520
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS880
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2378MX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7716X
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7705X
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS620MX
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS3282BX
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2373
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2371MXW
تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS600
تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2375