دوربین مداربسته

دوربین مداربسته پاناسونیک مدل WV-CS950

دوربین مداربسته پاناسونیک مدل WV-CS950

تکنولوژی Super Dynamic III دارای 128x (NTSC) / 160x (PAL) محدوده دینامیکی گسترده تر نسبت به دوربین های مداربسته معمولی است.

Super Dynamic III technology delivers 128x (NTSC) / 160x (PAL) wider dynamic range compared to conventional cameras.

وضوح بالا: 540 تی وی لاین / 520 تی وی لاین حداقل (حالت رنگ HIGH)، حداقل 480 تی وی لاین (حالت رنگ NORMAL)، حداقل 570 تی وی لاین (حالت B / W)

High resolution: 540 TV lines typical/520 TV lines minimum (Color HIGH mode), 480 TV lines minimum (Color NORMAL mode), 570 TV lines minimum (B/W mode)

حساسیت بالا با عملکرد روز / شب: 0.5 لوکس (رنگ) در F1.4 (Wide)، 0.04 لوکس (B / W) در F1.4 (Wide). برای کاهش حساسیت در حالت B / W، سوئیچ های IR برش روشن / خاموش را افزایش می دهد.

High sensitivity with Day/Night function: 0.5 lux (Color) at F1.4 (Wide), 0.04 lux (B/W) at F1.4 (Wide). IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode

دوربین مداربسته پاناسونیک مدل WV-CS950

سازگار با کاهش نویز دیجیتال : ادغام 2D-DNR و 3D-DNR باعث کاهش نویز در شرایط مختلف می شود

Adaptive Digital Noise Reduction: Integration of 2D-DNR and 3D-DNR ensures noise reduction in various conditions

افزایش حساسیت الکترونیکی: خودکار (تا 32x) / ثابت (تا 32x)

Electronic sensitivity enhancement: Auto (Up to 32x) / Fix (Up to 32x)

لنز زوم 30 برابر: 3.8 ~ 114 میلیمتر (حدود 300x با زوم دیجیتال)

30x zoom lens: 3.8 ~ 114 mm (approx. 300x with digital zoom)

پان / سرعت شیب حداکثر 400 درجه / ثانیه در حالت پیش فرض و 0.065 درجه / ثانیه کنترل فوق العاده خوب در حالت دستی

Pan/Tilt speed of max. 400°/s at preset mode and 0.065°/s super fine control at manual mode

256 موقعیت پیش فرض که می تواند از کنترل کننده سیستم دوربین مداربسته با یک سوئیچ یا ضبط کننده (مدل های خاص) فعال شود.

256 preset positions that can be activated from the system controller with a switcher or recorder (specific models).