تلفن سانترال

کلید های dss در تلفن های سانترال به چه معناست؟

یکی از بزرگترین تفاوت های تلفن های عمومی با تلفن سانترال وجود کلیدهای میانبر تماسی است که در اصطلاح به آن ها D.S.S گفته می شود . این کلید از دو قسمت پلاستیکی و شیشه ای تشکیل شده است به گونه ای که در آن قسمت شیشه ای چراغ های نورانی برای اعلاناتی خاص طراحی شده است .در این کلید ها دو چراغ قرمز و سبز وجود دارد که هر کدام معنا و شرایطی خاص را به همراه دارند که به شرح توضیحی کوچک در رابطه با هر کدام می پردازیم .

کلید dss در حالت قرمز

این کلید در شرایطی قرمز است که یا خط شهری تعریف شده در تلفن و یا داخلی مورد نظر در حال مکالمه است . این مکالمه در صورتی که داخلی به داخلی و یا داخلی به خط شهری خارج از سانترال باشد یکسان بوده و داخلی را به رنگ قرمز ثابت نشان می دهد .

کلید dss در حالت قرمز چشمک زن

این حالت بیان گر این موضوع است که خط شهری ذخیره شده و یا داخلی مورد نظر در حال زنگ خوردن می باشد ، به این معنا که شخص با تلفن داخلی و یا خط شهری تماس برقرار کرده است . البته در صورت منتقل شدن تماس از یک داخلی به داخلی دیگر ممکن است کلید بدین صورت نیز قرار بگیرد.

کلید dss در حالت سبز ثابت

اگر بر روی تلفن رومیزی خود داخلی خود و یا خط شهری را ذخیره کرده باشید در صورت شروع هر مکالمه خط شهری و یا داخلی خود به رنگ سبز ثابت درخواهد آمد .

کلید dss در حالت سبز چشمک زن

در صورتی که در خط شهری و یا داخلی ذخیره شده ، تماس به صورت مستقیم با داخلی شما صورت گیرد و یا شخص ، تماس را به صورت کاملاً مستقیم به شما منتقل کند باعث می شود تا این کلید ها به رنگ سبز چشمک زن درآیند .

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل