تلفن پاناسونیک

در مورد تلفن بیشتر بدانید

مکانیزم تلفن:

مکانیزم کلی تلفنها کم بیش یکسان است و آن هم ساخت دستگاهی است که هماهنگ با صوت تغییر کرده و تغییرات فشار هوا را به تغییرات جریان الکتریکی تبدیل کند و برعکس در نقطه دور تغییرات جریان الکتریکی را به فشار هوا برگرداند که برای ساخت چنین سیستمی اطلاعات کافی در مورد صوت و الکتریسته و مغناطیس لازم است.

در مورد تلفن بیشتر بدانید


ساختار تلفن:

قطعات دستگاه تلفن عبارتند از:فرستنده (میکروفون) ـ گیرنده (گوشی) ـ یک وسیله خبری (زنگ جریان متناوب) ـ قلاب گوشی ـ ترانسفورماتور ـ خازن.

سیر تحول و پیشرفت تلفن:

تلفن سیمیاوی که طرحش را ادیسون ریخت تلفن بلوری نیکولسون و تلفن نیم هادی باکند اشاتور بوسیله رالک و جونون تلفن حرارتی و … ولی هیچ کدام اختراع قابل ملاحطه‌ای نبود. سر انجام تلفن بل اختراع شد و به ثبت رسید. بعدها تلفن به سرعت رایج و در سال ۱۳۰۴ وارد ایران شد. در سال ۱۸۸۰ از ترکیب فرستنده کربنی و گوشی بل تلفن ساخته شد، در سال ۱۸۹۵ تلفن رومیزی ساخت گردید. با رشد تجارت و گسترش ارتباطات در سال ۱۹۰۵ تلفن شمعدانی به بازار آمد، با پیشرفت پلاستیک و اختراع فرستنده‌های پیشرفته در سال ۱۹۲۹ تلفنهای مدرن به بازار عرضه شدند و روز به روز توسعه و گسترش آنرا می‌بینیم.یک مرکز تلفن چیست؟

یک مرکز تلفن صنعتی،IT محور است که مدیریت روابط مشتری را برای ارباب رجوع خود انجام می دهد. یک مرکز تلفن، پلاتفورمی محاوره ای با استفاده از اینترنت و تسهیلات صوتی ارائه می کند که توسط آن می توان اطلاعات و پشتیبانی برای مشتری و یا ارباب رجوع فراهم ساخت. مرکز تلفن باید در تمام ساعات هفته فعال باشد.
مراکز تلفن در حقیقت سیستم هایی هستند که خدمات خود را بوسیله تلفن عرضه می کنند.

در مورد تلفن بیشتر بدانید

افراد شاغل در این مراکز منابع اصلی هستند و بیش از ۷۰ درصد هزینه های عملیاتی را به خود اختصاص می دهند. منابع مهم دیگر عبارتند از تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری. بدون کامپیوترها، موجودیت مراکز تلفن ممکن نخواهد بود: آنها جایگزین پرونده هیا کاغذی شده و دستیبابی فوری به طالاعات مشتریان را فراهم می سازند. جانشین بعدی مراکز تلفن معمولاً مراکز ارتباط نامیده می شود، زیرا تکنولو ?ی در این زمینه درحال انتقال بسوی فکس، پست الکترونیکی و اینترنت است. لیکن، در بیشتر مراکز ارتباط، تلفن های دریافتی هنوز بیشترین تعداد تماس با مشتریان را تشکیل می دهند.
امروزه بیشتر شرکتها دارای مراکز تلفن بوده، یا از خدمات شرکتهای متخصص برای پردازش حجم وسیعی از ارتباطات تلفنی با مشتریان خود استفاده می کنند.

تلفن در ایران:

اولین شهری که صاحب تلفن شدتبریز بود
شهر تبریز درسال ۱۲۸۰ هجری شمسی ( پنچ سال قبل از امضای فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه) بنا به موقعیت مهم سیاسی و فرهنگی اش خود که درآن روزگار ولیعهدنشین و مرکز ثقل کشور بود به همت عده ای از رجال دلسوز دور اندیش ( ازجمله قاسم خان والی ) معروف به ( امیر تومان) که چند سال بعد از آن به عنوان نخستین شهردار تبریز انتخاب شد دارای نخستین مرکز تلفن در ایران گردید.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل