دوربین مداربسته

مطالبی در مورد لنز دوربین های مداربسته

اجزای تشکیل دهنده لنزها در دوربین مدار بسته

یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است:

   • اجزا نوری
   • دیافراگم قابل تغییر
   • سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین

اجزای نوری لنز

اجزا نوری لنز اجزایی هستند که همگی داخل یک سیلندر قرار گرفته اند و هر کدام وظایف خاصی را در مسیر عبور نور انجام میدهند. اجزای داخلی تصویر را بزرگ و کوچک می کنند و در ضمن هر کجا شعاع نور کج شده باشد تصحیح نوری انجام داده و پراکندگی نور را اصلاح می کنند. بزرگنمایی به عقب یا جلو باعث حرکت دادن یک قسمت مشخصی از لنز می شود که با تغییر فاصله کانونی اندازه تصویر و میدان دید نیز تغییر می کند. شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین مداربسته به خاطر عبور از عدسی های مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین مداربسته نمی رسد و به همین دلیل تا به حال لنزی ساخته نشده است که کلی نور را به دوربین مداربسته برساند و بنابراین مسایل نورپردازی بسیار مهم می باشد.

دیافراگم

 برای کنترل مقدار نور عبوری از لنز چندین صفحه فلزی کدر به گونه ای آرایش یافته اند که به وسیله تغییر حلقه تنظیم می تواند روزنه ی مرکزی بین خود را بزرگ و کوچک کنند(شکل 3-9) در کنترل خودکار، فرمان بازیا بسته شدن را یک چشم الکترونیکی صادر میکند. عملکرد این قسمت به نحوی است که در روشنی زیاد صفحات فلزی درهم فرورونده و از شدت نور زیاد جلوگیری می کنند و بر عکسی در زمانی که نور به حد کافی نباشد بازتر می شوند تا تصویر مطلوب فراهم شود. اندازه بازشدن دیافراگم مطابق یک سری اعداد که مقدار نور مجاز را تعیین شود،F22تاF14، مشخصی می کند.

مطالبی در مورد لنز دوربین های مداربسته

سیستم اتصال لنز دوربین مداربسته

برای اتصال لنز به دوربین مداربسته نیاز است تا از نگهدارنده های لنز استفاده شود. در صورتی که نگهدارنده موجود برای یک لنز خاصی با ویژگی های دوربین مداربسته همخوانی نداشته باشد نمی توان از آن لنز در دوربین مداربسته مورد نظر استفاده نمود.

انواع مختلفی از نگهدارنده های لنز دوربین مداربسته وجود دارند که متعارف ترین آنها نوع C و CS می باشند. نوع C و CS از نظر نحوه ی عملکرد و قطر مانند یکدیگر هستند و تنها تفاوت آنها فاصله بین سطح خارجی آن و حسگر دوربین مداربسته است که در نوع C برابر 526/17 میلی متر و در نوع CS برابر 5/12 میلیمتر است. نوع CS نسبت به مدل C ابعاد کوچکتری دارد اما مهمترین مزیت نوع C را می توان در این دانست که حلقه های فاصله دهنده برای تغییر نوع نصب لنز به CS در دسترسی هستند و این در حالی است که لنز CS را نمی توان به یک نگهدارنده ی نوع C متصل کرد.

انتخاب لنز در دوربین مداربسته

مدل دوربین مداربسته، فاصله دوربین مداربسته تا هدف، نوسانات نور محیط، نیاز به بزرگنمایی، هزینه لنز و غیره، می تواند در انتخاب یک لنز برای دوربین مداربسته موثر باشد. تعیین لنز برابر با تعیین میدان دید است و این انتخاب یکی از حیاتی ترین انتخاب ها در طراحی سیستم های حفاظت تصویری است.

با انتخاب یک لنز نزدیک بین یا زاویه باز می توان اشیا نزدیک به دوربین مداربسته و با انتخاب یک لنز دوربین مداربسته یا زاویه بسته، اشیای دورتر به دوربین مداربسته را راحت تر دید.

هزینه لنزهایی که شماره یکسان ولی مارک های مختلفی دارند نیز بسیار متفاوت است و حتی ممکن است تا چهار برابر بیشتر باشد.

اگر نیاز به مشاهده تصویر یک فضای کوچک، مانند یک اتاق 15 تا 20 متری باشد، بهتر است از لنز 8/2 میلی متر یا چهار استفاده شود، زیرا نیاز به عمق دید زیادی وجود ندارد و زاویه دید بالا در حدود 100 درجه مهم است و اگر نیاز به تصویری در فاصله 60 متری دوربین مداربسته  باشد، بهتر است از لنز 5-50 یا 6-60 میلی متر استفاده نمود. یعنی هر چه شماره لنز بزرگ تر باشد، فواصل دورتر را بهتر نمایش می دهد و از طرفی زاویه دید آن کم تر می شود و برعکس هر چه شماره لنز کوچک تر می شود، زاویه دید بیشتر و عمق دید کمتر خواهد شد.

اگر دوربین مداربسته در محیط بیرونی نصب شود، با توجه به کم و زیاد شده نور طبیعی در ساعت مختلف روز، باید از لنز با تنظیم دیافراگم خودکار استفاده نمود. این لنزها شدت نور ورودی دوربین مداربسته را کنترل می کنند و اگر این دوربین مداربسته در محیط داخلی با نور ثابت به کار گرفته شود، می توان از لنزهای معموی که به صورت دستی تنظیم می شوند، استفاده کرد.

چنانچه نیاز به بزرگنمایی تصویر باشد، باید از لنزهای موتوردار استفاده نمود، این لنزها می توانند تا 15-20-25-30 برابر تصویر را بزرگ کنند، این بزرگنمایی به صورت دیجیتال نیست و در نتیجه از کیفیت تصویر کم نمی شود.

در لنزها متغیر هر چه فاصله کانونی لنز بالاتر رود تصویر به دست آمده با بزرگنمایی بیشتری خواهد بود و هر چه کمتر شود، عمیق میدان دید کمتر خواهد شد.

وقتی از دوربین های مداربسته  با وضوح بالا استفاده می شود، باید لنزی به کار رود که قابلیت انعکاس تصاویر با کیفیت بالا را روی حسگر دوربین مداربسته داشته باشد. در واقع تفاوت عمده لنزهای معمولی که در سیستم های مداربسته استفاده می شود با لنزهای مگاپیکسل در کیفیت شیشه به کار رفته است.

نتیجه:

انتخاب لنز مناسب مستلزم این است که محل مورد نظر برای نصب دوربین، شرایط نصب دوربین مداربسته و مقدار زاویه و محدوده ای که لازم است توسط دوربین مداربسته دیده شود مشخص شود. در انتخاب لنز مناسب برای دوربین مداربسته رعایت نکات زیر می تواند مفید واقع شود:

 • استفاده از لنزهای زاویه باز اگر چه زاویه دید بیشتری را می دهد اما سوژه های تحت نظارت کوچکتر از اندازه واقعی به دست می آیند.
 • لنزهای استاندارد تصاویر بزرگتری از موضوعات می دهند اما زاویه دید آنها کوچکتر است.
 • در اتاق های کوچک جهت کاهش نقاط کور دوربین مداربسته بهتر است از لنزهای زاویه باز استفاده شود.
 • در صورت استفاده از لنزهای زاویه باز، در صورتی که نیاز باشد تا سوژه ها نیز با دقت بیشتری دیده شوند بهتر است که از دوربین های مداربسته دیگر به صورت ترکیب با دوربین مداربسته لنز زاویه باز استفاده شود.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل