سانترال

ویژگیها و مشخصات سانترال کم ظرفیت مدل KX-TEM824 و مدل KX-TES824

مرکز سانترال کم ظرفیت مدل KX-TES824

6 خط شهری 16 خط داخلی

قابل ارتقاء به 8 خط شهری و 24 خط داخلی

قابلیت نصب کارت نمایشگر شماره

واحد پزیرش تماس سه مرحلهای

سیستم تلفن سانترال آنالوگ پاناسونیک که برای شرکتهای کوچک تا متوسط استفاده می شود ، ویژگیهایی را ارائه می دهد که در نوع خود بی نظیر می باشد.

سانترال کم ظرفیت مدل KX-TEM824 و مدل KX-TES824

مدلهای KX-TES824 ,KX-TEM که از سیستمهای تلفن سانترال پیشرفته به شمار میروند پاسخگوی تمام نیازهای ارتباطی شما در محیط کار و زندگی روزمره به شمار می روند.سیستم تلفن سانترال KX-TEM824 قابلیت پشتیبانی 6 خط شهری و 16 داخلی را دارد که البته می توانید متناسب با توسعه کار با افزودن کارتهای اختیاری به آسانی ظرفیت سیستم خود را تا 8 خط شهری و 24 خط داخلی ارتقاء بخشید.

هر دو سیستم فوق از ویژگیهای بیشماری برخوردارند که به راحتی نیازهای مخابراتی هر کاربری را با هر سطح توقعی برآورده می کنند.شما قادرید تجهیزات متنوعی از قبیل تلفن بی سیم ، سیستم منشی تلفنی ،مودم کامپیوتر ، دستگاه کارت هوشمند ، فاکس و غیره را به این سیستم سانترال متصل کنید.

مدلهای KX-TES824  و KX-TEM824  پاناسونیک برای شرکتهای کوچک و دفاتر کار واقع در منزل که همواره به سیستمهای تلفن سانترال ارتقاء پذیر و پیشرفته نیاز دارند ، ایده آل می باشند.

سرویس پاسخگویی خودکار 3 مرحله ای به تماس گیرنده این امکان را می دهد با گرفتن یک شماره یک رقمی از طریق پیغامهای ضبط شده در سیستم  DISAتوسط اپراتور یا مدیر ، راهنمایی شود و به بخش مورد نظر هدایت گردد ، بدون اینکه نیازی به کمک اپراتور داشته باشد.

نمایشگر caller ID روی تلفن تک خط و تلفن سانترال آنالوگ

تشخیص تماس گیرنده

مدیریت تماس بهتر

این سیستم با سرویس Caller ID سازگار است و به کاربر امکان می دهد تا مشخصات تماس گیرنده را روی تلفن تک خط (SLT ) و تلفنهای سانترال آنالوگ (APT ) مشاهده نماید.

تغییر پذیری آسان و متنوع پاناسونیک با ارائه کارتهای اختیاری مختلف ارتقاپذیری آسان سیستم را محقق می سازد.با افزودن کارتهای اختیاری ، شما قادرید سیستم تلفن سانترال را منطبق با نیاز خود از 3 خط شهری/8خط داخلی به 8خط شهری/24خط داخلی ارتقا دهید،بدون آنکه احتیاجی به صرف هزینه های گزاف برای سیم کشی یا برنامه ریزی جدید داشته باشید.

مدیریت تماس کارآمد توزیع منظم تماس (UCD ) با پیام صوتی

بهبود وجهه شرکت

بی پاسخ نماندن تماسهای کاری مهم

کاهش حجم کار اپراتور

حالت روز/شب/ناهار( با استفاده از حالتهای روز/شب/ناهار موجود در این سیستم می توان بنابر ساعت شبانه روز عملکرد سیستم را تغییر داد.)

آیفون ، درب بازکن و زنگ درب

تا 4 آیفون را می توان به این سیستم تلفن سانترال متصل نمود . هنگامیکه ارباب رجوع رجوع دکمه آیفون را فشار می دهد ، زنگ تلفن

داخلی از پیش تعیین شده به صدا در می آید و کاربر خط داخلی با او شروع به صحبت می نماید.

کنفرانس 5 نفره ( این ویژگی امکان برقراری مکالمه تلفنی را بین 5 نفر در یک زمان فراهم میکند.تا 3 خط شهری می تواند به تماس کنفرانسی ملحق شوند )

ترمینال باطری Backup (داخلی)

این سیستم به یک ترمینال باطری پشتیبان مجهز است که در هنگام قطع برق موجبات کارکرد کلیه عملکردهای سیستم را فراهم می کند.

برای راه اندازی این سیستم یک گوشی اپراتوری KX-T7730 لازم است.

مرکز سانترال کم ظرفیت مدل KX-TEM824

سانترال کم ظرفیت مدل KX-TEM824 و مدل KX-TES824

6 خط شهری 16 خط داخلی

قابل ارتقاء به 8 خط شهری و 24 خط داخلی

قابلیت نصب کارت نمایشگر شماره

واحد پزیرش تماس سه مرحلهای

سیستم تلفن سانترال آنالوگ پاناسونیک که برای شرکتهای کوچک تا متوسط استفاده می شود ، ویژگیهایی را ارائه می دهد که در نوع خود بی نظیر می باشد.

مدلهای KX-TES824 ,KX-TEM که از سیستمهای تلفن سانترال پیشرفته به شمار میروند پاسخگوی تمام نیازهای ارتباطی شما در محیط کار و زندگی روزمره به شمار می روند.سیستم تلفن سانترال KX-TEM824 قابلیت پشتیبانی 6 خط شهری و 16 داخلی را دارد که البته می توانید متناسب با توسعه کار با افزودن کارتهای اختیاری به آسانی ظرفیت سیستم خود را تا 8 خط شهری و 24 خط داخلی ارتقاء بخشید.

هر دو سیستم فوق از ویژگیهای بیشماری برخوردارند که به راحتی نیازهای مخابراتی هر کاربری را با هر سطح توقعی برآورده می کنند.شما قادرید تجهیزات متنوعی از قبیل تلفن بی سیم ، سیستم منشی تلفنی ،مودم کامپیوتر ، دستگاه کارت هوشمند ، فاکس و غیره را به این سیستم سانترال متصل کنید.

مدلهای KX-TES824  و KX-TEM824  پاناسونیک برای شرکتهای کوچک و دفاتر کار واقع در منزل که همواره به سیستمهای تلفن سانترال ارتقاء پذیر و پیشرفته نیاز دارند ، ایده آل می باشند.

سرویس پاسخگویی خودکار 3 مرحله ای به تماس گیرنده این امکان را می دهد با گرفتن یک شماره یک رقمی از طریق پیغامهای ضبط شده در سیستم  DISAتوسط اپراتور یا مدیر ، راهنمایی شود و به بخش مورد نظر هدایت گردد ، بدون اینکه نیازی به کمک اپراتور داشته باشد.

نمایشگر caller ID روی تلفن تک خط و تلفن سانترال آنالوگ

تشخیص تماس گیرنده

مدیریت تماس بهتر

این سیستم با سرویس Caller ID سازگار است و به کاربر امکان می دهد تا مشخصات تماس گیرنده را روی تلفن تک خط (SLT ) و تلفنهای سانترال آنالوگ (APT ) مشاهده نماید.

تغییر پذیری آسان و متنوع پاناسونیک با ارائه کارتهای اختیاری مختلف ارتقاپذیری آسان سیستم را محقق می سازد.با افزودن کارتهای اختیاری ، شما قادرید سیستم تلفن سانترال را منطبق با نیاز خود از 3 خط شهری/8خط داخلی به 8خط شهری/24خط داخلی ارتقا دهید،بدون آنکه احتیاجی به صرف هزینه های گزاف برای سیم کشی یا برنامه ریزی جدید داشته باشید.

مدیریت تماس کارآمد توزیع منظم تماس (UCD ) با پیام صوتی

بهبود وجهه شرکت

بی پاسخ نماندن تماسهای کاری مهم

کاهش حجم کار اپراتور

حالت روز/شب/ناهار( با استفاده از حالتهای روز/شب/ناهار موجود در این سیستم می توان بنابر ساعت شبانه روز عملکرد سیستم را تغییر داد.)

آیفون ، درب بازکن و زنگ درب

تا 4 آیفون را می توان به این سیستم تلفن سانترال متصل نمود . هنگامیکه ارباب رجوع رجوع دکمه آیفون را فشار می دهد ، زنگ تلفن

داخلی از پیش تعیین شده به صدا در می آید و کاربر خط داخلی با او شروع به صحبت می نماید.

کنفرانس 5 نفره ( این ویژگی امکان برقراری مکالمه تلفنی را بین 5 نفر در یک زمان فراهم میکند.تا 3 خط شهری می تواند به تماس کنفرانسی ملحق شوند )

ترمینال باطری Backup (داخلی)

این سیستم به یک ترمینال باطری پشتیبان مجهز است که در هنگام قطع برق موجبات کارکرد کلیه عملکردهای سیستم را فراهم می کند.

برای راه اندازی این سیستم یک گوشی اپراتوری KX-T7730 لازم است

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل