سانترال

مفید و کوتاه درباره سانترال (مرکز تلفن)

 سانترال یا مرکز تلفن چیست ؟

با افزایش جمعیت و افزايش خطوط تلفن نياز به ساخت دستگاهی جهت کنترل  خطوط تلفن و هدايت تماسها به مقصد های متعدد احساس گرديد. در ابتدا دستگاهی جهت اتصال خطوط تلفن ابداع شد که توسط نیروی انسانی کنترل و هدايت می گرديد. این دستگاه در نزديک­ترين محل به منازل و ادارات  نصب می­شد و تنها کار اين دستگاه اتصال خطوط تلفن ازيیک زوج سيم توسط نيروی انسانی بود. اما با افزايش تعداد خطوط اين دستگاه مشکل شرکت­ها و افراد را حل نمی­کرد ، تا اينکه دستگاه­های سانترال وارد بازار شد.

دستگاه سانترال می­تواند مانند يک مخابرات کوچک داخل سازمان­ها ، شرکت­ها، بيمارستان­ها، هتل­ها و … با به اشتراک گذاشتن خطوط شهری برای تمام داخلی­ها مورد استفاده قرار بگيرد. دستگاه سانترال دارای چند خط شهری و چندين خط داخلی می باشد که می تواند بصورت خودکار و بدون دخالت نيروی انسانی ، تماسها را با توجه به شماره های گرفته شده  بين خطوط شهری و داخلی هدايت نمايد.

نحوه کار سانترال

قابليت­های مهم سانترال عبارتند از:

1-    مديريت تمامی تماس­های ورودی و خروجی بدون نياز به اپراتور انسانی

2-    ارتباط آسان بين داخلی­ها

3-    محدود کردن استفاده از خطوط شهری

4-    ايجاد تايمر برای گروه­های مختلف جهت اسفاده از خطوط شهری

5-    ارتباط آسان با سيستم­های گويا

6-     امکان ارتقاء و افزايش امکانات

7-    کاهش هزينه ارتباطی

نمونه های مختلف سانترال توسط شرکت های مختلف داخلی و خارجی وجود دارد. به عنوان مثال نمونهاي از مدل های سانترال به شرح زير می باشد:

Panasonic

Siemens

Digitron

Avaya

Microtel

Cisco

Alcatel

Mitel

Ericsson

Snom

Teldat

Nortel

Carin

پارس تلفن کار

پيام گو

رهياب

يکی از دستگاه سانترال­های که در ایران بيشتر مورد استفاده قرار می­گيرد سانترال پاناسونيک است.

سانترال­های پاناسونيک به طور کلی به 2 دسته تقسيم بندی می­شود:

1-    سانترال­های کم ظرفيت :

اين سانترال­ها معمولا 3 الی 8 خط شهری و 8 الی 24 خط داخلی دارند مانند سانترال های

·        Panasonic TES 824

·        Panasonic TEA 308

·        Panasonic TEM 824

شکل2- سانترال پاناسونيک مدل KX-TEA308

اين سانترال از سانترال­های قديمی پاناسونيک می باشد که دارای ظرفيت ورودی 3 خط شهری و خروجی 8 خط داخلی می باشد . توليد سانترال­های KX-TEA308 متوقف شده است.

شکل3- سانترال پاناسونيک مدل KX-TEM824

اين سانترال­ها دارای 6 خط شهری و 16 خط داخلی می­باشند که قابليت ارتقاء تا 8 خط شهری و 24 خط داخلی را دارند.اين سانترال از اپراتور 3 مرحله­ای نيز برخوردار می­باشد که می­توان در ساعات اداری ، غير اداری و تعطيلات پيغام­های مختلفی پخش کرد.

2-    سانترال­های پر ظرفيت :

اين سانترال ها معمولا 8 الی 640 خط شهری و 16 الی 960 خط داخلی دارند مانند:

·        Panasonic TDA 100

·        Panasonic TDA 200

·        Panasonic TDE 100

·        Panasonic TDE 600

شکل 4- سانترال پاناسونيک مدل TDA-100D

سانترال Panasonic TDA 100  :

اين سانترال­ دارای 7 جای کارت (Slot) می­باشد، در صورتی که هر 7 اسلت آن را کارت شهری 16 خطی قرار دهيم می­توانيم 112 خط شهری از آن بگيريم.

در صورتی که هر 7 اسلت آن را کارت داخلی آنالوگ 24 خطی قرار دهيم می­توانيم 176 خط داخلی از آن بگيريم.

در صورتی که 5 اسلت آن را کارت داخلی ديجيتال قرار دهيم می­توانيم با توجه به قابليت، DXDP معادل  160 داخلی ديجيتال توسط آن فعال می شود.

شکل5- سانترال پاناسونيک مدل TDA200

سانترال Panasonic TDA 200  :

اين سانترال­ها دارای 10 جای کارت (Slot) می­باشد، در صورتی که هر 8 اسلت آن را کارت شهری 16 خطی قرار دهيم می­توانيم 128 خط شهری از آن بگيريم.

در صورتی که هر 8 اسلت آن را کارت داخلی آنالوگ 16 خطی قرار دهيم می­توانيم 128 خط داخلی از آن بگيريم.

در صورتی که 8 اسلت آن را کارت داخلی ديجيتال قرار دهيم می­توانيم 128 پورت داخلی ديجيتال از آن بگيريم که در صورت استفاده از قابليت DXDP می توانيد اين تعداد را به  256 داخلی افزايش دهید.

شکل6- سانترال پاناسونيک مدل TDA600

سانترال Panasonic TDA 600  :

اين سانترال­ دارای 11 جای کارت (Slot) می­باشد، در صورتی که هر 40 اسلت آن را کارت شهری 16 خطی قرار دهيم می­توانيم 640 خط شهری از آن بگيريم.

در صورتی که هر 27 اسلت آن را کارت داخلی آنالوگ 24 خطی قرار دهيم می­توانيم 640 خط داخلی از آن بگيريم.

در صورتی که 30 اسلت آن را کارت داخلی ديجيتال قرار دهيم می­توانيم 16 پورت داخلی ديجيتال از آن بگيريم که در صورت استفاده از قابليت DXDP می توانيد اين تعداد را به  960 داخلی افزايش دهید.

شکل 7- سانترال پاناسونيک مدل TDA620

سانترال Panasonic TDA 620  :

اين سانترال­ دارای 11 جای کارت (Slot) می­باشد، در صورتی که هر 40 اسلت آن را کارت شهری 16 خطی قرار دهيم می­توانيم 640 خط شهری از آن بگيريم.

در صورتی که هر 27 اسلت آن را کارت داخلی آنالوگ 24 خطی قرار دهيم می­توانيم 640 خط داخلی از آن بگيريم.

در صورتی که 30 اسلت آن را کارت داخلی ديجيتال قرار دهيم می­توانيم 16 پورت داخلی ديجيتال از آن بگيريم که در صورت استفاده از قابليت DXDP می توانيد اين تعداد را به  960 داخلی افزايش دهید

شرکت کامتل به عنوان نماینده شرکت پاناسونیک از شما به خاطر خرید محصولات پاناسونیک تشکر و قدردانی می نماید و امیدوار است که بتواند خدماتی درخور این برند و محصولات خوب آن به شما مشتریان گرامی ارائه نماید.

     منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل