سانترال

مطالب جذاب و مفید سانترال…

کدهای برنامه ریزی

در این مقاله بطور کامل برنامه ریزی دستگاه سانترال را آموزش می دهیم نحوه وارد کردن کدهای برنامه ریزی دستگاه سانترال و تنظیمات برنامه ای سانترال از جمله مواردی است که توضیح دادیم در صورت داشتن مشکلی یا سوالی از قسمت سوالات متداول اقدام فرمایید.

مطالب جذاب و مفید سانترال

نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال

برای برنامه ریزی دستگاه سانترال باید از تلفن های مخصوص برنامه ریزی و از داخلی اپراتور یا jack 01 استفاده نمود.برای برنامه ریزی ابتدا دکمه program را زده و سپس دکمه * و پس از آن # را می فشاریم. در این مرحله دستگاه پغام SYS PASS NO? را روی صفحه نمایش نشان داده و رمز ورود می خواهد. در صورتی که رمز ورود را عوض نکرده باشید رمز پیش فرض دستگاه سانترال 1234 می باشد.پس از وارد کردن رمز ورود در صفحه نمایش پیغام SYS COD NO? نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید کد برنامه مورد نظر خود را وارد کرده و تنظیمات آن را انجام دهید. تمامی کدهای مورد نیاز برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال در زیر آورده شده است.پس از وارد کردن کد برنامه نام آن برنامه در صفحه مانیتور نمایش داده می شود که پس از آن باید دکمه SP PHONE را برای تایید و ورود به برنامه بزنیم. در صورتی که کد را اشتباه وارد کرده باشیم میتوانیم با دکمه HOLD مجددا به صفحه SYS COD NO? برگردیم.درمرحله برنامه ریزی دستگاه سانترال دکمه MUTE برای اعمال تغییرات، دکمه STORE برای ذخیره تغییرات، دکمه SP.PHONE و REDIAL برای حرکت روی تنظیمات استفاده می گردند.

برنامه شماره000 = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره001 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره002 = رمز عبور سیستم (PASSWORD)

برنامه شماره003 = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS

برنامه شماره004 = تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت سده با کنسولDSS

برنامه شماره005 = اتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS(فقط با فشار دادن یک دکمه)

برنامه شماره006 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب / نهار

برنامه شماره007 = زمان سرویس شیفت روز / شب / نهار

برنامه شماره008 = تعیین و واگذاری اپراتور

برنامه شماره009 = تعیین و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره010 = انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفنها

برنامه شماره011 = واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه شماره012 = تغییر کدهای ویژه سیستم

برنامه شماره100 = فعال کردن گروه جستجو

برنامه شماره101 = نوع جستجو

برنامه شماره102 = تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100

برنامه شماره103 = اضافه کردن سیگنال های تون(DTMF)

برنامه شماره104 = چگونگی هلد کردن و اتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی

برنامه شماره105 = صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس

برنامه شماره106 = وجود با عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی

برنامه شماره107 = فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنالهای تون برای تست کردن سیگنال های تون

برنامه شماره108 = فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است

برنامه شماره109 = چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه

برنامه شماره110 = تنظیم چگونگی کارکرد دکمهFLASH

برنامه شماره111 = انتخاب موزیک هلد –داخلی یا خارجی یا تون

برنامه شماره112 = تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS

برنامه شماره113 = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره114 = انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک

برنامه شماره115 = اتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی

برنامه شماره116 = انتخاب الگوی برنامه کنفرانس

برنامه شماره117 = وجود یا عدم وجود ضدای بوق تائید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنک خوردن داخلی دیگر

برنامه شماره118 = مدودیت در ارسال سیگنلا های پالس

برنامه شماره119 = تکرار اخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون

برنامه شماره120 = تغییر فرکانس زنگبرای تلفن های معمولی

برنامه شماره121 = انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری

برنامه شماره122 = فعال کردن چرخش اتوماتیکبرای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه

برنامه شماره123 = نسب شکست سیگنال پالس

برنامه شماره124 = انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی

برنامه شماره126 = تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی،فقط با فشار دادن دکمه DSSمربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS و یا بر روی تلفن

برنامه شماره127 = فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی

برنامه شماره200 = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده

برنامه شماره201 = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده

برنامه شماره202 = تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه

برنامه شماره203 = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”

برنامه شماره204 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره205 = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری

برنامه شماره206 = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره207 = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی

برنامه شماره208 = حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306

برنامه شماره210 = تنظیم زمان سیگنال های تون

برنامه شماره211 = تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه

برنامه شماره212 = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره213 = تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنالهای زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات

برنامه شماره301 = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی

برنامه شماره302 الی 305 = محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 2 الی 5 محدود شوند(صفر و دو صفربند )

برنامه شماره306 = محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی

برنامه شماره309 = واگذاری شماره تلفن های اضطراری

برنامه شماره310 = کدهای اعتباری

برنامه شماره311 = برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن

برنامه شماره312 = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده

برنامه شماره400 = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره401 = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره402 = تنظیم سرعت سیگنالهای پالس

برنامه شماره403 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره404 = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره405 الی 407 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار

برنامه شماره408 الی 410 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار

برنامه شماره411 الی 413 = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند

برنامه شماره414 الی 416 = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای روز / شب / نهار

برنامه شماره417 = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره418 = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره419 = تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند

برنامه شماره420 = تعیین حداقل زمان سیگنال CPC

برنامه شماره421 = تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل

برنامه شماره422 = تعیین زمان قطع خط شهری

برنامه شماره423 = تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری

برنامه شماره500 = فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA

برنامه شماره501 = ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA

برنامه شماره502 = انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)

برنامه شماره503 = وصل کردن فکس

برنامه شماره504 = تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا

برنامه شماره505 = تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام

برنامه شماره506 = تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا

برنامه شماره507 = تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد

برنامه شماره508 = تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود

برنامه شماره509 = تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود

برنامه شماره510 = تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد

برنامه شماره511 = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

برنامه شماره512 = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا

برنامه شماره513 = سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا

برنامه شماره514 = شناسای تون (صدا) مخصوص فکس

برنامه شماره515 = تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی

برنامه شماره516 = تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند

برنامه شماره517 = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره518 = انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی

برنامه شماره519 = تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده

برنامه شماره520 = تعیین گروه UCD

برنامه شماره521 = تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD

برنامه شماره522 = تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده

برنامه شماره523 = تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده

برنامه شماره524 = تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند

برنامه شماره525 = تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند

برنامه شماره526 = تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آنداخلی تغییر مسیر داده باشد

برنامه شماره600 = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره601 الی 603 = تعیین کلاس کار در شیفتهای روز / شب / نهار

برنامه شماره604 = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره605 = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره606 = انتقال مکالمه به یک خط شهری

برنامه شماره607 = فرستادن مکالمه به یک خط شهری

برنامه شماره608 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن)

برنامه شماره609 = امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید

برنامه شماره610 = وصل کردن تلفن پارالل

برنامه شماره611 = اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن

برنامه شماره612 = فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق

برنامه شماره613 = فعال کردن برنامه تایمر برای داخلیها

برنامه شماره614 = تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم

برنامه شماره615 = انتخاب زبان نوشتاری

برنامه شماره700 الی 702 = واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفتهای روز / شب /نهار

برنامه شماره303 الی 705 = واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای روز / شب /نهار

برنامه شماره706 = انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در

برنامه شماره707 = انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم

برنامه شماره708 = مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده

برنامه شماره709 = تنظیم مدت زمان باز بودن در

برنامه شماره800 = ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)

برنامه شماره801 = تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه

برنامه شماره802 = انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود (مکالمت ورودی – مکالمت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)

برنامه شماره803 = چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه 001 و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن

برنامه شماره804 = انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود

برنامه شماره805 = انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند

برنامه شماره806 = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه

برنامه شماره900 = تنظیمات آیدی کالر

برنامه شماره910 = تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده

برنامه شماره998 = ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره999 = پاک کردن اطلاعات سیستم(برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل