سانترال

تنظیم تایمر خطوط داخلی دستگاه سانترال کم ظرفیت

 

ساخت کلاس داخلی در دستگاه سانترال پاناسونیک

جهت برقراری و ایجاد کلاس داخلی جهت تعریف کردن صفر و دوصفر کد 604 لازم است
در ادامه دکمه اسپیکر را دو بار زده و بر روی نمایشگر گوشی پیام #۰۱ : cos-1 نمایش داده می شود اگر در cos-1 قرار داشته باشد یعنی هم صفر و هم دو صفر دستگاهتان باز است، اگر عدد دو را بزنید cos-2 شود یعنی دوصفر دستگاه سانترال بسته است و فقط صفر باز است و اگر در cos-3 قرار دهیم یعنی هم دوصفر و هم صفر دستگاه را برای داخلی مورد نظر بسته اید و داخلی مورد نظر می توانید تلفن های داخل شهر را شماره گیری کنید هر گزینه ای را انتخاب می کنید حتما در آخر دکمه استور را بزنید.این برای داخلی ۱(۱۰۱) بود،برای رفتن به داخلی های بعدی از دکمه اسپیکر استفاده کنید.

محدود کردن زمان های مکالمه تلفن داخلی

تایمر گذاشتن جهت داخلی با کد 212 می باشد
در ادامه دکمه اسپیکر را دو بار زده و روی صفحه نمایشگر پیغام Time : 10 min نمایش داده میشود و شما میتوانید به صورت دلخواه زمان برای مکالمه داخلی را کم یا زیاد کرد و در انتها دکمه استور زده شود

فعال کردن زمان برای خطوط داخلی

جهت فعال کردن زمان داخلی کد 613 لازم است
در ادامه دکمه اسپیکر را دو بار زده و بر روی صفحه نمایشگر پیام ۰۱#:Disable نمایش داده می شود و با زدن دکمه Auto ANS و Enable کردن آن می توان زمان داخلی مورد نظر را فعال و جهت رفتن به داخلی دیگری بار دیگر دکمه اسپیکر را زده و در انتهای هر عملی دکمه استور زده شود.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل