فکس

معرفی کاربن فکس پاناسونیک

معرفی کاربن فکس پاناسونیک

در فکس های کاربنی مهمترین کالای مصرفی کاربن فیلم و یا رول کاربن میباشد .لذا توجه شما را در مورد این کالای مصرفی مهم در فکس های پاناسونیک جلب مینماییم .

۱- باید توجه داشته باشید که کیفیت فکس دریافتی و کپی شما ارتباط مستقیم با نوع کاربنی دارد که استفاده مینمایید .

۲- کاربن فیلم فکس نیز همچون بسیاری از اقلام دیگر دارای تاریخ مصرف میباشد و در هنگام خرید باید به آن تاریخ تولید آن توجه نمود .

۳- هیچ وقت در خرید کاربن فیلم شتابزده عمل ننموده و با توجه به عمر کاربن فیلم که معمولا دو سال میباشد و با توجه به نیازتان کاربن را خریداری نمایید .

۴- پس از خرید کاربن حتما آن را از نور و رطوبت دور نگه دارید .

۵- اگر در هنگام دریافت فکس و یا کپی رل به کاغذ میچسبد و با کاغذ بیرون می آید باید حتم داشته باشید که کاربن شما فاقد کیفیت میباشد .

۶- هیچگاه کاربن مصرفی را دوباره برنگردانده و از نو استفاده ننمایید

در زیر با نمونه های کاربن و فکسهای مورد پشتیبانی آن آشنا میگردیم :

 

کاربن فکس مدل KX-FA52

متراژ : ۵۰ متر

کارکرد بر روی مدلهای :

KX-FC205, KX-FC215, KX-FC225, KX-FC226, KX-FP207CE, KX-FP218

کاربن فکس مدل KX-FA57

متراژ : ۷۰ متر

کارکرد بر روی مدلهای :

KX-FHD331, KX-FHD351, KX-FHD371

KX-FHD381, KX-FP332, KX-FP343, KX-FP363,KX-FP701

کاربن فکس مدل KX-FA55

متراژ : ۷۰ متر

کارکرد بر روی مدلهای :

KX-FP80، KX-FP81، KX-FP85، KX-FP94، KX-FP95، KX-FP151

KX-FP152، KX-FP155، KX-FP161، KX-FP165، KX-FPC91، KX-FP95، KX-FP151، KX-FP161،

KX-FP165، KX-FP166, KX-FPG175 , KX-FPG371m, KX-FPG372

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل