سانترال

کد های برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

کد های برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

 

بعد از نصب دستگاه بر روی دیوار یا جای دلخواه خود از قبل سیم برق را به دستگاه زده و بعدا دکمه پاور دستگاه را روشن کنید.
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک ۷۷۳۰ را به Jack01 یعنی داخلی ۱۰۱ وصل کرده (کلیه عملیات برنامه ریزی فقط از داخلی ۱۰۱ امکان پذیر است) و عملیات زیر را انجام دهید
نکته ۱ : تلفن سانترال KX-T7730 در حال حاضر تنها مدل گوشی موجود در بازار است که برای سانترال سری TES/TEM824 هم به عنوان گوشی برنامه ریزی،مدیریتی،منشی می توان از آن استفاده کرد

بعد از وصل کردن تلفن دکمه Porgram را زده و بعدا * و سپس # را می زنیم بعدا از ما پسورد می خواهد پسورد تعبیه شده برای کلیه دستگاه سانترال پاناسونیک ۱۲۳۴ می باشد که این پسورد قابل تغییر است ولی شما همان ۱۲۳۴ را زده و وارد محیط کد دهی شوید. حالا شما وارد محیط برنامه ریزی شده اید ما کدهای کاربردی و مورد نیاز برای نصب یک سانترال را در اختیار تان می گذاریم تا خودتان بتوانید بعضی از آنها را تغییر داده یا درست کنید

کد ۰۰۰ : مربوط به تنظیم تاریخ به حالت میلادی و ساعت می باشد
سپس دکمه SP-Phone را زده روی صفحه گوشی پیغام سال میلادی / ماه / روز می آید که عدد ها را با عدد تغییر داده و برای جلو رفتن باید دکمه FWD/DND و عقب برگشتن دکمه CONF و برای تغییر نام ماه و … دکمه AUTO ANS را می زنیم و در آخر با فشار دادن دکمه STORE تمامی اطلاعات که وارد شده SAVE می شود. برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.
نکته : شما در تنظیمات سانترال فقط جاهایی که در حالت چشمک زدن هستند می توانیم برنامه ریزی و یا تغییر دهیم شما برای هر برنامه ای که تغییر می دهید حتما باید دکمه STORE رو بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.

کد ۰۰۱ : مربوط به نحوه ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه سانترال
سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام ۰۰: Not Stored ظاهر می شود. برای ذخیره شماره اول باید عدد ۹ را زده بعدا شماره تلفن مورد نظر برای مثال ۹۳۳۹۵۲۲۹۸ و در آخر دکمه STORE و برای رفتن به گزینه ۰۱ دکمه SP-Phone را یک بار زده و همچنان ادامه می دهیم…..و برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید شما می توانید تا ۱۰۰ شماره در حافظه ذخیره کنید یعنی از ۰۰ شروع تا ۹۹ ادامه دارد .
نکته : منظور از گذاشتن عدد ۹ در سانترال برای آزاد کردن خط شهری می باشد.

کد های برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

بعد از تمام کرد ذخیره برای شماره گیری شماره ها اول SP-Phone را زده بعدا دکمه * را زده و عدد مورد نظر مثلا ۰۰ تلفن به صورت خودکار شماره گیری می کند.

کد ۰۰۹ : مربوط به تغییر شماره داخلی از ۳ رقم به ۲ رقم می باشد
سپس دکمه SP-Phone را ۱ بار زده روی صفحه گوشی پیغام ۱:Number Plan ظاهر می شود که از ۱۰۰ تا ۱۹۹ داخلی می توان تعریف کرد با زدن دکمه SP-Phone و رفتن به ۲:Number Plan ظاهر می شود که از ۱۰۰ تا ۴۹۹ داخلی می توان تعریف کرد و اگر می خواهید داخلی ها رو ۲ رقمی کنید ۳:Number Plan که از ۱۰ تا ۴۹ می توانید عدد گذاری کنیم و دکمه STORE را می زنیم و برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید .

کد ۴۰۰: مربوط به وصل شدن خطهای شهری به سانترال
سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام CO1 :Connect ظاهر می شود حالا شما هر چند تا خط شهری که به سانترال وصل است را باید Connect و مابقی را NO Connect کنید برای این کار مثلا (شما ۲ تا خط شهری به سانترال وصل کرده اید اولی که CO1:Conncet است برای رفتن به بعدی یک بار SP-Phone را می زنیم و CO2: Connect اگر وصل بود به CO3:Connect می رویم در اینجا ما چون ۲ تا خط شهری داریم CO3 را NO Connect می کنیم با زدن دکمه AUTO ANS و بعد دکمه STORE را فشار می دهیم) .
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.

کد ۴۰۱: مربوط به تعیین سیستم شماره گیری

سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغامِ CO1 :DTMF Mode ظاهر می شود شما هر چند تا خط شهری که به سانترال وصل است را باید در حالت (تون)DTMF قرار دهید دستگاه تا CO3 به صورت پیش فرض DTMF است اگر خط شهری شما بیش از ۳ تا هست بقیه را هم با زدن دکمه AUTO ANS و تغییر دادن به DTMF و زدن دکمه STORE آنها را هم تغییر دهید.
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.

کد ۴۰۸/۴۰۹/۴۱۰ : مربوط به تعیین و دادن امتیاز به خط شهری برای زنگ خطوط داخلی
(۴۰۸ برای شیفت روز / ۴۰۹ برای شیفت شب / ۴۱۰ برای شیفت ظهر) اکثرا فقط ۴۰۸ را تغییر می دهیم.
سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام CO1:#01 : Enable ظاهر می شود منظور از این پیغام یعنی در خط شهری ۱ داخلی ۱۰۱ زنگ بخورد یا نه.
نکته : شما هرچند داخلی و خط شهری که دارین به عنوان مثال= شما ۳ خط شهری و ۵ داخلی دارید باید در هر ۳ خط شهری CO1,CO2,CO3 داخلی های ۱۰۲ الی ۱۰۵ را Disable کرده تا فقط داخلی ۱۰۱ که منشی می باشد زنگ بخورد و بعد از جواب دادن به هر داخلی که خواست وصل کند.البته این زنگ خورن ها بستگی به خودتان دارد.

برای رفتن به داخلی ۰۲# باید دکمه FWD/DND را زده روی صفحه نمایش به صورت پیش فرض این پیغام می آید: CO1:#02 : Enable که اگر می خواهید داخلی ۱۰۲ در خط شهری ۱ زنگ نخورد با زدن دکمه AUTO ANS و Disable کردن آن و زدن دکمه STORE ذخیره کنید و برای هر دفعه Enable,Disable کردن باید دکمه STORE را بزنید.
برای رفتن به خط شهری CO2 با زدن دکمه SP-Phone یک بار این پیغام CO2:#01 : Enable ظاهر می شود.
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید

کد ۰۱۰: مربوط به تغییر ساعت از ۱۲ ساعت به ۲۴ ساعت
سپس دکمه SP-Phone را ۱ بار زده روی صفحه گوشی پیغام ۱۲HOUR ظاهر می شود برای تغییر دادن آن با زدن دکمه AUTO ANS و بعد دکمه STORE را زده، تنظیمات تغییر می کند .
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.

کد ۴۰۵: مربوط به دسترسی خط شهری برای داخلی ها

سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام CO1:#01 : Enable ظاهر می شود، منظور از این پیغام یعنی داخلی ۱۰۱ بتواند از خط شهری ۱ استفاده کند یا نه ، اگر Enable باشد یعنی می تواند استفاده کند اگر Disable کنید نمی تواند استفاده کند.
نکته :حالت پیش فرض دستگاه همه داخلی ها Enable می باشد که شما هر کدوم را که خواستید می توانید تغییر دهید.

برای رفتن به داخلی ۰۲# باید دکمه FWD/DND را زده روی صفحه نمایش به صورت پیش فرض این پیغام می آید: CO1:#02 : Enable که اگر می خواهید داخلی ۱۰۲ بتواند از خط شهری ۱ استفاده نکند با زدن دکمه AUTO ANS و Disable کردن آن و زدن دکمه STORE ذخیره کنید و برای هر دفعه Enable,Disable کردن باید دکمه STORE را بزنید.
برای رفتن به خط شهری CO2 با زدن دکمه SP-Phone یک بار این پیغام CO2:#01 : Enable ظاهر می شود.
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.

کد ۹۰۰: مربوط به فعال کردن کالر آیدی Caller ID دستگاه می باشد

نکته: برای فعال سازی کالرآیدی باید آن را خریداری کرده و در دستگاه نصب کنید و هر کالرآیدی برای ۳ خط شهری جواب می دهد.
سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام CO1: Enable ظاهر می شود، شما هر چند تا خط شهری که دارید آنها را Enable و بقیه را Disable کنید .
حالت پیش فرض دستگاه همه خط شهری ها Enable است که شما باید فقط آنهایی که نیاز است را تغییر نداده بقیه را Disable کنید و برای این کار با زدن دکمه AUTO ANS و در آخر دکمه STORE را بزنید.
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.

کد ۹۱۰: مربوط به تعیین سیگنال کالر آیدی Caller ID می باشد

سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام CO1:FSK ظاهر می شود، در بعضی مناطق سیستم های مخابراتی با هم فرق دارند در بعضی جاها سیگنال FSK و در بعضی سیگنال DTMF است به خاطر همین اگر شما کالرآیدی را نصب کرده اید و در کد ۹۰۰ آنها را Enabel کرده و دیدید که باز هم روی تلفن شما شماره نمی افتد سیستم را از حالت FSK به DTMF تغییر دهید برای تغییر دادن آن هم با زدن دکمه AUTO ANS و در آخر دکمه STORE را بزنید.

برای رفتن به خط شهری CO2 با زدن دکمه SP-Phone یک بار این پیغام CO2: FSK ظاهر می شود.
برای خروج از برنامه دکمه PROGRAM را بزنید.
نحوه دیدن تماس های گرفته شده از بیرون
بعد از فعال کردن کالرآیدی هر کس به شما زنگ بزند شما شماره او را می بینید و بعد از جواب دادن شماره save نمی شود ولی اگر شما در دفتر،شرکت یا فروشگاه نباشید می توانید دکمه های بغل گوشی سانترال ۷۷۳۰ را تنظیم کنید تا شماره و تاریخ و ساعت آن شخصی که به شما زنگ زده را ببینید برای این کار به روش زیر عمل کنید

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل