شبکه, فناوری

درباره آنتن های BTS

برد مفید هر BTS تا ۲۰ کیلومتر می‌رسد،البته در مناطق بدون توپوگرافی خاصی بردی حدود ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر هم دارند. با ایجاد شرایطی این برد تا ۶۰ کیلومتر هم می‌رسد که نمونهٔ بارز آن در کویرهای ایران اتفاق افتاده‌است.

شبکه با راه اندازی هر BTS به دنبال دو هدف است:

ایجاد پوشش رادیویی

تأمین بار ترافیکی شبکه

پهنای باند فرکانسی در شبکه
به طور کلی در استاندارد GSM نسل دوم دوسری ساختار فرکانسی تعریف شده دارد

GSM۹۰۰

GSM۱۸۰۰

در مورد GSM۹۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK) از ۸۹۰ MHz تا ۹۱۵ MHZ پهنای باند در ارسال(DOWNLINK) از ۹۳۵ MHz تا ۹۶۰ MHz می‌باشد.

در مورد GSM۱۸۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK) از ۱۷۱۰ MHz تا ۱۷۸۵ MHz پهنای باند در ارسال(DOWNLINK) از ۱۸۰۵ MHz تا ۱۸۸۰ MHz می‌باشد.

در GSM۹۰۰ کل پهنای باند چه در ارسال و چه در دریافت به ۱۲۴ کانال تقسیم می‌شود و در GSM۱۸۰۰ کل پهنای باند به ۳۷۴کانال تقسیم می‌شود.

سه بانده Tri-Band

تلفن همراهی که قابلیت کار با سه باند فرکانسی مختلف را دارد که شامل GSM۹۰۰،GSM۱۸۰۰،GSM۱۹۰۰ می‌باشند.تلفن‌های سه بانده دارای پشتیبانی کامل فرکانسی در اروپا و آمریکا و آسیا می‌باشند.

چهار بانده Quad Band

تلفن همراهی که قابلیت کارکردن با هر ۴ باند فرکانسی GSM را دارد که در مقایسه با تلفن‌های همراه ۳ بانده که فرکانسهای ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ و ۹۰۰ مگاهرتز را پشتیبانی می‌کنند تلفن‌های ۴ باند فرکانسی ۸۵۰ مگاهرتز را نیز برای پوشش کامل در قاره آمریکا اضافه دارند.

همپنین در مقایسه با تلفن‌های همراه ۳ باندی که فرکانس‌های ۱۹۰۰و۱۸۰۰و۸۵۰ مگاهرتز را پشتیبانی می‌کنند،تلفن‌های ۴ بانده، باند فرکانسی ۹۰۰ مگاهرتز را برای پوشش کامل تر در اروپا و در آسیا دارا می‌باشند و در کل می‌توان گفت که تلفن‌های همراه ۴ بانده،فرکانسهای ۱۹۰۰ و ۸۵۰ مگاهرتز که مخصوص قاره آمریکا می‌باشد و فرکانسهای ۱۸۰۰و۹۰۰ مگاهرتز که در اکثر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد را پشتیبانی می‌کنند.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل