سانترال

تعریف خطوط ورودی جهت پاسخگویی در سانترال کم ظرفیت

تعریف خطوط ورودی جهت پاسخگویی در سانترال کم ظرفیت : همانگونه که می توانید خطوط خروجی برای برقراری تماس را در سانترال کم ظرفیت به صورت اختصاصی تعریف کنید، قادرید تعیین نمائید تنها به تلفن هایی پاسخ دهید که با یک خط خاص از قبل تعریف شده تماس گرفته اند. به طور مثال مجموعه شما دارای ۳ خط شهری مجزاست و شما تنها مایلید به تلفن هایی پاسخ دهید که با خط دوم سانترال شما تماس می گیرند.

برای انجام این تنظیمات با ما همراه شوید:

۱٫ دکمه PROGRAM را فشار دهید.
۲٫ در این مرحله سه انتخاب مختلف خواهید داشت:
• اگر می خواهید به هیچ یک از خطوط جواب ندهید ۲۱ را شماره گیری نمایید (هیچ خطی تعریف نمی شود).
• برای اینکه هر خطی که زنگ خورد را بتوانید پاسخ دهید ۲۲ را شماره گیری کنید.
• اگر بخواهید خط خاصی را پاسخ دهید ۲۳ را به همراه شماره یک رقمی از بین عدد ۱ تا ۸ که نشانگر CO (خط شهری) دلخواه شماست را وارد نمائید.
۳٫ دکمه AUTO DIAL/STORE را فشار دهید.
۴٫ برای خروج کلید PROGRAM را مجدداً فشار دهید.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل