سانترال

درباره آموزش راه اندازی Answering Machine

درباره بازوی مکانیکی برای معلولین

شاید برای شرکت شما هم این یک نیاز باشد.

این آموزش برای سانترال های کم ظرفیت سری KX-TES,KX-TEM می باشد .

برای دستگا های پرظرفیت KX-TDA,KX-TDE,KX-NS  با کارشناسان شرکت ایده آل کستر،نمایندگی رسمی پاناسونیک  تماس حاصل فرمایید.

اگر نیاز دارید تا پیغام های کارکنان ، مشتریان و مراجعان شرکت خود را بعد از اتمام ساعت کاری و یا در ایام تعطیل ثبت و ضبط کنید کافیت یک دستگاه Answering Machine  یا یک تلفن پاناسونیک با قابلیت پیغامگیر تهیه کنید و به یکی از پورتهای داخلی ۱۰۲ تا ۱۲۴(JACK 2 ,…,JACK24) سانترال پاناسونیک متصل کرده و تنظیمات و پیغام مورد نظرتان را روی دستگاه پیغامگیر ضبط کنید و حالا کافیست تا تنظیمات و برنامه ریزی زیر را روی سانترال خود انجام دهید :

برای این کار نیاز است تا با داخلی ۱۰۱ ( JACK 01 ) به Mode  برنامه ریزی سانترال رفته ( در حالت Defaulet  فقط با داخلی  ۱۰۱و گوشی تلفن KX-T7730 می توان به Mode  برنامه ریزی سانترال وارد شد. )

درباره آموزش راه اندازی Answering Machine

PITS-PGM NO

برای این کار بر روی گوشی ۷۷۳۰  دکمه Program  را که فشار دهیم بر روی صفحه نمایش گوشی تلفن عبارت زیر ظاهر می شود :

PASSWORD :

حالا دکمه # * را که فشار دهیم بر روی صفحه نمایش گوشی تلفن عبارت

SYS-PGM NO ?

 

Night In Co

 

Co1:#01:Enabel

نمایش داده می شود . پسورد پیش فرض یا Defualet  دستگاه ۱۲۳۴ می باشد ، پس از وارد کردن رمز دستگاه صفحه نمایش گوشی تلفن عبارت نمایش داده شده حالا ما باید تنظیم کنیم که تمامی خطوط شهری ما در زمان غیر ساعات کاری و ایام تعطیل به داخلی مورد نظر که دستگاه پیغام گیر به آن متصل شده زنگ خورده شود .کد برنامه ی ۴۰۹  را وارد می کنیم  صفحه نمایش عبارت را نمایش می دهد . حالا دوبار که دکمه ی  SP-PHONE  را بزنیم عبارت را نمایش می دهد . که Co1 نمایانگر خط شهری شماره یک می باشدو #۰۱ نمایانگر داخلی ۱۰۱ ( یا JACK01 ) می باشد . با دکمه SP-PHONE به خطوط شهری دیگر می رویم و با دکمه ی FWD/DNDf به داخلی مورد نظری که دستگاه پیغامگیر بر روی آن نصب شده می رویم .

توجه !!!!!برای تغییر در وضعیت Enabel  یا Disabel بودن داخلی ها از دکمه ی AUTO ANS/MUTE استفاده کرده و پس از هر تغییر تأکید می شود هر تغییر باید دکمه STORE/AUTO DIAL را برای ذخیره شدن تغییرات فشار دهید تا تغییرات بر روی سانترال اعمال شود .

توجه !!!!!برای تغییر در وضعیت Enabel  یا Disabel بودن داخلی ها از دکمه ی AUTO ANS/MUTE استفاده کرده و پس از هر تغییر تأکید می شود هر تغییر باید دکمه STORE/AUTO DIAL را برای ذخیره شدن تغییرات فشار دهید تا تغییرات بر روی سانترال اعمال شود .

توجه !!!!!در نظر داشته باشید که باید هر چه تعداد خط شهری در داخل سانترال داریم را فقط و فقط روی داخلی مورد نظر تنظیم کنیم تا در صورت تماس فقط این داخلی زنگ خورده شود تا بتوانیم پیغام شخص تماس گیرنده را ضبط کنیم .

حالا فقط کافیست هر بار هنگام ترک شرکت با داخلی ۱۰۱ کد Program 782 # را زده تا دستگاه به Night Mode ( حالت شب ) رفته تا هر فردی با شرکت تماس گرفت در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل بتوان پیغامشان را دریافت کرد.

توجه!!!!!هنگام ورود به شرکت و شروع کار باید و حتماً کد Program 781 # را زده تا سانترال به Day Mode (حالت روز)  برگشته تا روال ساعات کاری مجدد تنظیم گردد.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل