سانترال

مرکز تلفن سری TDA100

مرکز تلفن سری TDA100

مرکز تلفن سری TDA100 : شرکت پاناسونیک در سری دستگاه های پرظرفیت خود بعد از سری (TD-1232-TD500)سری دستگاههای (TDA600,TDA200-TDA100-TDA30)را ارایه نمود که در این مطلب فقط به دستگاه سری (TDA100) اشاره میکنیم.

دستگاه (TDA100)دارای ۶ جای نصب کارت است که این کارتها رامیتوان بسته به نوع نیاز از انواع کارت خطوط شهری – کارت خطوط آنالوگ ویا کارت خطوط دیجیتال استفاده کرد.

دستگاه های سری (TDA100)قابلیت نصب خطوط (PRI-E1) را بر روی خود دارند ولی به دلیل عدم پشتیبانی از (IP)قابلیت نصب خطوط(SIP TRUNK) را ندارند.

در این مراکز تلفن از تمام تلفنهای دیجیتال-هیبرید-آنالوگ بر حسب نوع کارت نصب شده میتوان استفاده کرد.

DT343 – DT346 –T7636 -7665 -7433

 مرکز تلفن سری TDA100

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل