تلفن پاناسونیک

هزینه آبونمان

هزینه آبونمان

 

اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت موجبات تغییر آبونمان تلفن ثابت را فراهم آورده اما پس از آن، همواره این تغییرات محلی برای بحث بوده است.

به گزارش ایسنا، طی ماه های گذشته شرکت مخابرات ایران بر لزوم تغییر تعرفه های تلفن ثابت تاکید داشته و اینگونه اعلام می کند که به دنبال اجرای این طرح متضرر شده است اما از سوی دیگر وزیر ارتباطات و بدنه دولتی بخش ارتباطات کشور بر این نکته تاکید دارند که با اجرای این طرح تنها در بخش مربوط به هزینه آبونمان، مخابرات افزایش چشمگیری داشته و آبونمان مشترکان از ۳۰ تومان به ۹۰۰ تومان رسیده است. موضوعی که بارها از سوی سخنگوی مخابرات مورد توجه قرار گرفته و اینگونه عنوان می شد که آبونمان این بخش ۹۰۰ تومان محسوب نمی شود.

اما بر اساس آنچه بر روی سایت شرکت مخابرات ایران قرار داده شده آبونمان تلفن ثابت به تفیک شهرهای مختلف و میزان کارکرد مشترک رقمی متفاوت دارد.

آبونمان تلفن ثابت چقدر است؟

بدین ترتیب آبونمان پایه در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرج، اهواز و تبریز به طور ماهانه ۳۶۰ تومان در نظر گرفته شده که البته همان طور که گفته شد این رقم بر اساس میزان استفاده مشترک دستخوش تغییر می شود.

بدین ترتیب در صورتی که میزان مصرف ماهیانه مشترک کمتر از ۱۰۰۰ تومان باشد علاوه بر رقم پایه، هزینه ای معادل ۲۴۰ تومان در ماه هم برای او آبونمان در نظر گرفته خواهد شد و بدین ترتیب فرد برای کارکردی کمتر از ۱۰۰۰ تومان ملزم به پرداخت آبونمانی ۶۰۰ تومانی برای هرماه می شود.

اما چنانچه مصرف مشترک از خط تلفن ثابت رقمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان باشد رقمی معادل ۵۴۰ تومان در ماه علاوه بر آبونمان پایه برای فرد محاسبه می شود و بدین ترتیب هزینه ماهانه فرد به ۹۰۰ تومان می رسد.

همچنین اگر میزان مصرف مشترک از خط تلفن ثابتش بیش از ۱۰ هزار تومان باشد علاوه بر آبونمان ثابت برای او رقمی معادل ماهیانه ۸۴۰ تومان نیز در قبض اعمال می شود که بدین ترتیب مجموع این ارقام در ماه به ۱۲۰۰ تومان می رسد و البته با توجه به صدور دو ماه یک بار قبض های تلفن در هر قبض، این ارقام به ازای دوماه مصرف در دو ضرب می شود.

بدین ترتیب در این شهرها چنانچه مشترک هیچ استفاده ای از تلفن ثابت خود نداشته باشد در هر قبض ملزم به پرداخت ۷۲۰ تومان آبونمان می شود که این مبلغ کمترین رقم آبونمان در شهرهای مذکور بوده و این رقم در بیشترین حالت به ۲۴۰۰ تومان می رسد.

اما در سایر شهرهای مرکز استان آبونمان پایه رقمی معادل ۳۰۰ تومان لحاظ شده است و چنانچه میزان کارکرد مشترک کمتر از ۱۰۰۰ تومان باشد برای آن رقمی معادل ۲۰۰ تومان در ماه به عنوان آبونمان محاسبه می شود که در نهایت مجموع این ارقام به ۵۰۰ تومان در ماه خواهد رسید.

در خصوص مصارف بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان نیز این عدد به ۵۰۰ تومان می رسد که در صورت جمع شدن آن با رقم آبونمان پایه ۸۰۰ تومان در ماه میشود.

در خصوص کارکرد بالای ۱۰ هزار تومان نیز ماهانه ۷۰۰ تومان به عنوان آبونمان در نظر گرفته می شود که با محاسبه رقم آبونمان پایه این هزینه به ۱۰۰۰ تومان می رسد. بدین ترتیب در هر قبض دو ماهه حداقل و حداکثر رقمی که برای ساکنان این شهرها لحظ می شود به ترتیب ۶۰۰ و ۲۰۰۰ تومان خواهد بود.

در سایر شهرها هم قیمت پایه آبونمان ۲۱۰ تومان در نظر گرفته شده است که علاوه بر این قیمت پایه مشترکان موظف هستند در صورتی که میزان مصرف ماهانه آنها کمتر از ۱۰۰۰ تومان بود ۱۹۰ تومان، در مواردی که مصرف مشترک بین ۱۰۰۰ تا ۱۰هزار تومان، ۳۹۰ تومان در ماه و برای کارکردهای بالای ۱۰ هزار تومان ماهیانه ۴۹۰ تومان پرداخت کنند.

برای روستاها نیز در کل تنها ماهی ۱۰۰ تومان به عنوان آبونمان اعمال می شود.

به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران در حال حاضر با توجه به میزان کارکرد مشترکان متوسط آبونمان کشور به حدود ۵۶۰ تومان می رسد.

داود زارعیان در گفتگویی با ایسنا در توضیح بیشتر این مطلب گفت: طبق مضوبه ۱۶۰ آبونمان تلفن ثابت حدود ۹۰۰ تومان بود که ما اصرار داشتیم این تعرفه اجرایی شود چرا که با اعمال این رقم هزینه های همکدسازی پوشش داده می شد اما اکنون این هزینه در روستاها تنها ۱۰۰ تومان است و ما حدود ۵ میلیون تلفن بدون کارکرد داریم.

وی با یادآوری اینکه پیش از اجرای طرح هم‌کدسازی، آبونمان دو ماهه مشترکان در هر قبض ۶۰ تومان بوده، اظهار کرد: نکته قابل توجه آنکه در گذشته در صورتی که مشترکان استفاده از خط خود نداشتند در هر قبض ۱۵۰ پالس برای آنها علاوه بر آبونمان محاسبه می شد اما با اجرای طرح هم‌کدسازی هم تعرفه ها از حالت پالس محور خارج شد و هم این رقم از قبض‌ها حذف شد. در حالی که در گذشته حتی برای مشترکانی که فاقد استفاده از اتلفن ثابت بودند در هر قبض رقمی معادل ۶۰۰ تومان محاسبه می شد.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل