تلفن پاناسونیک

بررسی سوالات درباره بیسیم های دیجیتال پاناسونیک

سیستم DECT چیست؟

در سیستم های DECT دستگاه مرکزی حداقل هر ۳۰ ثانیه قدرت RF های اطراف را بررسی می نماید و یک لیست RSSI از کانالهای آزاد را فراهم می آورد.سپس پایه از این لیست RSSI استفاده نموده و کانالی که کمترین میزان تداخل دارد را جهت انجام تماس انتخاب می کند.سیستم DECT کانالهای آزاد برای تلفن بی سیم را پیدا نموده و بدین ترتیب تداخل با دیگر دستیابی به بهترین کیفیت صدا انجام می شود.به دلیل است که پاناسونیک DECT را توصیه می کند.

فن آوری FHSS چیست؟

دریک تلفن بی سیم دیجیتال،فرکانس یکنواخت به کانالهای زیادی تقسیم می شود و یکی از این کانالها جهت انجام تماس مورد استفاده قرار می گیرد.FHSS یک فن آوری است که کانال فرکانس را با فواصل بسیار کوتاه عوض می کند(تقریبا ۱/۰ ثانیه) و بدین ترتیب از تداخل امواج با دستگاه های دیگر جلوگیری می نماید.
این امر همچنین استراق سمع مکالمات شما را غیر ممکن می سازد.یک سری داده های وهحد مربوط به صدای ارسالی را نیز می توان بر روی چندین فرکانس ارسال نمود و بدین ترتیب در صورتیکه بر روی یک فرکانس (کانال) خاص نویز وجود داشته باشد،سیستم جهت دستیابی به کیفیت صدای بهتر به یک فرکانس متفاوت خواهد رفت.به همین دلیل است که پاناسونیک FHSS را به همراه DECT توصیه می نماید.

چرا در بعضی از مواقع هنگام صحبت کردن صدا می پیچد؟

حالت۱:درصورتی که پیچیدن صدا در نخستین باری که از تلفن استفاده می نمایید اتفاق افتد،این امر طبیعی است.تلفن در طول ۱۰ ثانیه اول خود را تنظیم می نماید.
حالت۲:در صورتی که پیچیدن صدا تنها در گوشی لتفان افتد،حالت<<از بین برنده اکو>>را فعال نمایید.در صورتی که صدا ها هم در گوشی و هم در پایه می پیچد،به احتمال قوی صداها پایه به این دلیل می پیچد که پیغامهای ارسالی از خط تلفن بر می گردند.این مشکل معمولا هنگامی اتفاق ما افتد که تلفن به یک مودم ADSL یا دیگر انواع آدابتور ها وصل شده باشد.
بررسی سوالات درباره بیسیم های دیجیتال پاناسونیک

برد یک تلفن بی سیم دیجیتال چقدر است؟

برد یک تلفن بی سیم توسط مسافت موثری که در آن امکان صحبت و کیفیت صدا حفظ شود تعیین می گردد.برخلاف سیستم های آنالوگ،سیستم های دیجیتال از نوعی فن آوری استفاده می کنند که جهت جلوگیری از تداخل با دیگر دستگاههای فرکانس یکنواخت ارسالی را به چندین کانال تقسیم می نماید.هنگامی که هیچگونه مانعی بین پایه و گوشی بی سیم وجود نداشته باشد،برد موثر ممکن است افزایش یابد بدون اینکه کیفیت صدا دچار افت گردد.با استفاده از همین فناوری،نویز دیگر دستگاه ها به حداقل رسیده و داده های مربوط به صدا به پیغام دیجیتال تبدیل شده و ارسال می گردند.دستگاه گیرنده سپس داده های مربوط به صدا را باز تولید نموده و بهترین کیفیت صوتی را ارائه می دهند.به همین دلیل است که پاناسونیک تلفن های بی سیم دیجیتال را عرضه می نماید.

آیا تلفن های بی سیم دیجیتال بر روی سمعک یا تجهیزات سنجش مسافت در ورزش اختلال ایجاد می کند؟

هنگامی که تلفن خود را کنار گوشتان نگاه می دارید ممکن است که در صدای سمعک شما نویز ایجاد شود.برخی سمعک ها در برابر انرژی RF به خوبی عایق بندی نشده اند.در صورتی که در صدای سمعک شما اختلال ایجاد شد از قابلیت بلندگوی تلفن خود استفاده نمایید.

آیا می توان از تلفن های بیسیم دیجتال در بیمارستان ها استفاده نمود؟

در صورتی که هرگونه اعلانی در ارتباط با عدم استفاده از تلفن های بیسیم دیجیتال در محل ملاحظه می نمایید،از استفاده تلفن های بیسیم دیجیتال خودداری نمایید.احتمال دارد که در برخی بیمارستان ها یا مراکز درمانی از تجهیزات استفاده شود که نسبت به انرژی RF خارجی حساس باشند.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل