فناوری

سیستم کدگذاری مختص به هوش مصنوعی گوگل ارتقاء یافت

سیستم کدگذاری مختص به هوش مصنوعی گوگل ارتقاء یافت

دراین مقاله  هوش مصنوعی گوگل بصورت مستقل موفق به توسعه‌ی یک الگوریتم کدگذاری برای محافظت از پیام‌های ارسالی خود شده است.

تیم Goolge Brain سه سیستم هوش مصنوعی مستقل از هم توسعه داده تا توانایی این سیستم‌ها را برای توسعه‌ی الگوریتم‌های کدگذاری آزمایش کند. دو سیستم از مجموع سه هوش مصنوعی مورد نظر موفق شده‌اند الگوریمی را برای کدگذاری توسعه داده و به رد و بدل پیام با یکدیگر بپردازند، در حالی که هوش مصنوعی سوم قادر به کدگشایی پیام‌ها نشده است. گوگل برِین اعلام کرده که به هدفش از آزمایش مورد نظر رسیده است.

شایان ذکر است که:گوگل برین یکی از تیم‌های تحقیقاتی گوگل است که در زمینه‌ی هوش مصنوعی فعالیت می‌کند. این تیم در مانتن ویو مستقر بوده، ساختاری مستقل از تیم دیپ‌مایند دارد که در انگلستان ساکن است. همانطور که اشاره کردیم، این تیم سه سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه‌های عصبی را با نام آلیس، بابا و ایو توسعه داده است. هر یک از این سه هوش مصنوعی دارای شبکه‌ی عصبی هستند که هدف خاص و مستقلی برای آن‌ها تعریف شده است. آلیس باید یک پیام امن برای باب ارسال کند. باب باید این پیام را دریافت کرده و آن را کدگشایی کند. ایو نیز باید با استراق سمع ارتباط باب و آلیس، پیام‌ارسالی را دریافت کرده و پیام را کدگشایی کند. البته باب و آلیس در مقایسه با ایو یک برتری دارند که همان در اختیار داشتن کد اشتراکی برای رمزنگاری متقارن است.

سیستم کدگذاری مختص به هوش مصنوعی گوگل ارتقاء یافت

هیچ یک از سیستم‌های هوش مصنوعی در مورد اینکه چگونه باید یک پیام را رمزگذاری کنند، آموزش ندیده‌اند. همچنین روش‌ها و تکنیک‌های رمزنگاری نیز به آن‌ها آموزش داده نشده است. هر سه سیستم هوش مصنوعی توسعه یافنه تنها تابع زیان (Loss function) را در اختیار دارند.

سیستم کدگذاری مختص به هوش مصنوعی گوگل ارتقاء یافت

هر سه سیستم هوش مصنوعی آلیس، باب و ایو از یک ساختار مشابه برای معماری شبکه‌ی عصبی خود استفاده می‌کنند، حال آنکه هیچ یک از این شبکه‌های عصبی ارتباطی بایکدیگر نداشته و بصورت مستقل از هم کار می‌کنند. البته اشتراک یک کلید تنها در ارتباط دو سیستم عصبی موسوم به باب و آلیس است.

نتایج به حاصل شده از آزمایش‌های صورت گرفته روی این سه سیستم هوش مصنوعی، متنوع است. براساس اطلاعات ارائه شده بعضا باب قادر به بازسازی پیام آلیس نبوده است. البته در بیشتر موارد، آلیس و باب موفق شده‌اند با درصد خطای پایین ارتباط برقرار کرده و با یکدیگر به رد و بدل کردن پیام بپردازند. در برخی از آزمایش‌ها، ایو پیشرفت‌هایی را در مورد حدس زدن صحیح نشان داده، حال آنکه باب و آلیس برای جلوگیری از یافتن کلید کدگشایی، عملکرد خود را بهبود داده‌اند.

در ادامه باید افزود که:هرچند اطلاعاتی در مورد شیوه‌های رمزنگاری مورد استفاده توسط سیستم‌های هوش مصنوعی ارائه نشده، اما دانشمندان به این موضوع اشاره کرده‌اند که طی این آزمایش شبکه‌های عصبی قابلیت خود در خصوص محافظت از پیام‌هایشان را در جریان ارتباط نشان داده‌اند.

محققان گوگل برین اعلام کرده‌اند که مرحله‌ی بعدی از این آزمایش، اعمال کدگذاری و ارتباط امن با استفاده از سایر نوع داده‌ها است. همچنین در مراحل بعد از رمزنگاری غیرمتقارن نیز استفاده خواهد شد تا توانایی شبکه‌های عصبی در این خصوص نیز ارزیابی شود.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل