فناوری

درباره بازوی مکانیکی برای معلولین

درباره بازوی مکانیکی برای معلولین

فرد  معلول کسی است  که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال‌ مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که منجربه کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود. این گروه، شامل حسی تظیر مانند ناشنوا ونابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی هستند.

واضح است که یکی از مشکلات بزرگی که معلولان دارند،  غذا خوردن است که گاهی باعث می‌شود لذت خوردن یک  وعده غذایی خوشمزه در کنار دیگر اعضای خانواده را از دست بدهند ویا اینکه  به راحتی نتوانند غذا بخورند که اینکارباعث آزرده خاطر شده فرد معلول می شود.درهمین راستا،شرکت ربات‌سازی به نام دسین، رباتی با نام اوبی ساخته که می‌تواند در غذا خوردن به افراد معلول کمک کند.

 

درباره بازوی مکانیکی برای معلولین

 

اوبی نام رباتی است که طراحی شده به معلولان غذا دهد تا دیگر نیازی به کمک شخصی برای میل کردن ناهار یا شام نداشته باشند. این ربات توسط شرکت دِسین طراحی و ساخته شده و دارای ۴ ظرف برای غذاهای مختلف است.قابل ذکر است که ، اوبی مجهز به یک بازوی مکانیکی بوده  که روی سر آن یک قاشق کار گذاشته شده تا بتواند غذا را از ظرف برداشته و در دهان فرد معلول بگذارد.

درباره بازوی مکانیکی برای معلولین

همچنین باید افزود نکته جالبی که در مورد اوبی وجود دارد این است که می‌شود به این ربات برنامه داد تا موقعیت مکانی بیمار را شناخته، سپس با قاشق از ظروف غذا مقدار معینی برداشته و در دهان وی قرار دهد. همچنین میزان غذایی که توسط قاشق برداشته می‌شود نیز قابل تنظیم شدن است. از دیگر امکاناتی که برای اوبی در نظر گرفته شده قابل تعویض بودن قاشق است تا بتوان در کنار ظرف غذا آن را شست.

بازوی مکانیکی طراحی شده برای این ربات، بسیار دقیق و چابک است. این بازو می‌تواند خود را با توجه به نوع و میزان غذایی که هر بار باید بردارد تنظیم کرده و همچنین برخورد را نیز متوجه می‌شود تا زمانی که قاشق در دهان بیمار قرار گرفت از حرکت بایستد.

البته باید گفت که این ربات چندان هم ارزان قیمت نیست وبه دلیل امکاناتی که برخوردار است به طبع هزینه بر نیز می باشد. اوبی دارای برچسب قیمت ۴۵۰۰ دلاری بوده که کمی گران قیمت به نظر می‌رسد. در هر صورت به کمک این ربات افراد معلول می‌توانند از لذت غذا خوردن در کنار دیگر اعضای خانواده لذت ببرند و برای میل کردن ناهار یا شام نیاز به کمک کسی نداشته باشند.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل