تلفن پاناسونیک

درباره سرویس نمایشگر شماره تلفن (CALLER ID)

درباره سرویس نمایشگر شماره تلفن (CALLER ID)
 

کالرآیدی چیست و چگونه ارسال می شود؟

یکی از مسائلی که در یک مکالمه تلفنی یا بهتر بگوئیم قبل از برقراری یک مکالمه تلفنی اهمیت دارد این است که به هویت تماس گیرنده پی ببریم. کارشناسان صنعت مخابرات برای این که نیاز کاربران را پاسخ دهند دو روش مختلف را پیشنهاد نمودند که در ذیل به آنها می پردازیم.

ارسال کالر آیدی با استفاده از FSK : روش Frequency Shift Keying یا به طور خلاصه FSK روشی است کلی برای ارسال اطلاعات بر روی خطوط یا بستر (Carrier) آنالوگ. این روش به طور گسترده در مودمها بکار می رود و کارکرد آن به اینصورت است که هرگاه فرستنده می خواهد بیت ۰ را ارسال کند یک موج با فرکانس ۲۲۰۰Hz و وقتی می خواهد بیت ۱ را ارسال کند موجی با فرکانس ۱۲۰۰Hz ایجاد می کند به این ترتیب می توان با ارسال پیوسته فرکانسهای فوق مجموعه اطلاعاتی را ارسال نموده و در سمت دریافت کننده با دریافت این فرکانسها به اطلاعات ارسالی خواهیم رسید. این روش در ارسال شماره تماس گیرنده یا همان کالر آیدی نیز به کار گرفته شده نه تنها شماره تماس گیرنده بلکه حتی می توان نام و اطلاعات دیگر را نیز ارسال نمود.

درباره سرویس نمایشگر شماره تلفن (CALLER ID)

ارسال کالر آیدی با بهره گیری از DTMF : روش Dual Tone Multy Frequency همان مکانیزی است که در هنگام شماره گیری از روی شماره گیر تلفن خود از آن استفاده می کنید. در این روش شما می توانید حروف زیر را ارسال و دریافت نمائید: O/1/…/۹ – A/../D/*/# به هر یک از این حروف یک فرکانس بالا و یک فرکانس پائین تخصیص داده شده است بطور مثال هنگامی که فرستنده می خواهد عددی را ارسال کند یک موج سینوسی برای هریک از این فرکانسها ارسال می کند که در دریافت کننده با استفاده از الگوریتم گویرتزل این فرکانسها استخراج شده و به عدد مورد نظر می رسیم.

 

حال پس از دانستن نحوه ارسال کالر آیدی یک نکته دیگر باقی می ماند، اینکه این اطلاعات کی توسط مرکز مخابرات فرستاده می شوند؟ برای پاسخگوئی به این سوال باید بگوئید شما در کدام کشور قرار دارید و مرکز مخابراتی شما از کدام استاندارد برای ارسال کالر آیدی استفاده می کند. بطور کلی ارسال کالر آیدی معمولا بین زنگ اول و دوم صورت می گیرد البته در بعضی کشورها قبل از زنگ و با تغییر قطبهای ولتاژ (DC (Polarity، دریافت کننده را از ارسال کالر ُآیدی مطلع می نماید. البته در ایران معمولا ارسال بین زنگ اول و دوم صورت می گیرد ولی در بعضی مراکز قبل از زنگ اول نیز ارسال می شود.

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل