سانترال

مرکز تعمیر سانترال پاناسونیک

 
به طور کلی خرابی های مراکز تلفن سانترال به دو گروه سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم میگردد .

خرابی های نرم افزاری

خرابی های عمده نرم افزاری بیشتر مربوط به دستکاری عمدی و یا غیر عمدی در برنامه ریزی مرکز میباشد که در صورتی که جزیی باشد میتوانید با درج مشکل و یا تماس با واحد پشتیبانی شرکت کامتل ۸۱۰۱۰ آن را رفع نمایید . بدیهی است در صورت درخواست برای تغییر برنامه ریزی سانترال شما احتیاج به رمز ورود به برنامه ریزی دارید . در صورتی که کار نصب و برنامه ریزی دستگاه توسط پرسنل شرکت کامتل انجام پذیرفته باشد پرسنل شرکت رمز استاندارد برنامه ریزی را تغییر نمیدهند (۱۲۳۴) ولی گاها مشاهده شده که برخی شرکتهای سودجو اقدام به تغییر کد ورود به برنامه ریزی مینمایند که البته آن مشکل هم با حضور پرسنل فنی شرکت به طور کامل مرتفع میگردد.

خرابی های سخت افزاری

خرابی های سخت افزاری دستگاه هم خود به دو گروه خرابی های مربوط به سیم کشی و خرابی های مرکز تلفن سانترال تقسیم میگردد . در خرابی های مربوط به سیم کشی حضور پرسنل اجرایی شرکت کامتل در محل اجرای پروژه جهت رفع خرابی الزامی میباشد . اما در خرابی های مرکز تلفن سانترال از آنجا که خرابی در برد دستگاه اتفاق می افتد و تعمیر برد احتیاج به وسایل و تجهیزات تخصصی دارد یک نفر از پرسنل اجرایی شرکت در محل اجرای پروژه حاضر و قطعه معیوب را جهت تعمیر و یا تعویض به شرکت منتقل مینماید .

 

از آنجا که تلفن قلب تپنده یک شرکت میباشد در خرابی های بلافاصله با اعلام مشتری یک قطعه جایگزین تا رفع خرابی برد اصلی در محل پروژه نصب میگردد .اکثر خرابی های مرکز تلفن سانترال مربوط به بخش پاور دستگاه میباشد که آن نیز به دلیل نوسانات شدید برق در ایران اتفاق میافتد. لذا قویا پیشنهاد میگردد در کنار دستگاه سانترال یک عدد محافظ برق نیز نصب و راه اندازی گردد .

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل